An Open Controller For Woodwind Instruments

Engineers, hackers, and makers can most certainly build a musical gadget of some kind. They’ll build synths, they’ll build aerophones,

Čtěte více

Re:Jak změnit ikonu souborů docx?

Ikonu jakéhokoli typu (mimetypu, přípony) souboru změníš na libovolnou jinou takto:——————————————————————————————————————- 1.) Zjisti mimetyp souboru (je na to sloupec v

Čtěte více

Superdeep Borehole Samples Create Non-boring Music

In the 1970s, the Soviet Union decided to dig a hole for science. Not just any hole, the Kola Superdeep

Čtěte více

Ochranu Evropského zeleného pásu žádá 23 států. Vede územím bývalé železné opony a na jižní Moravě v něm hynou lesy suchem

pátek 19. října 2018 – Eisenašská rezoluce přijatá delegacemi 23 evropských států vyzývá vlády, aby zajistily ochranu ekologicky jedinečného území, které

Čtěte více

Virtuální realita přináší nové možnosti pro zaškolování i proškolování zaměstnanců

Česká republika se potýká s absolutním nedostatkem volné kvalifikované pracovní síly na trhu. Zaškolování nových zaměstnanců i proškolování těch stávajících

Čtěte více

SandBot Happily And Tirelessly Rolls Patterns In Sand

The patience and precision involved with drawing geometric patterns in sand is right up a robot’s alley, and demonstrating this

Čtěte více

Laser Cut Cardboard Robot Construction Kit Eases Learning And Play

It has never been easier to put a microcontroller and other electronics into a simple project, and that has tremendous

Čtěte více

Ask Hackaday: Why Aren’t We Hacking Cellphones?

When a project has outgrown using a small microcontroller, almost everyone reaches for a single-board computer — with the Raspberry

Čtěte více