Majitelé dronů se musí zaevidovat a složit zkoušku

Povinná registrace se týká naprosté většiny majitelů dronů, nejsou-li označené jako hračky. Přihlásit se musí každý dron o hmotnosti nad 250 gramů, ale i ty lehčí, pokud jsou vybaveny fotoaparátem nebo kamerou. Týká se to i leteckých modelářů. V České republice je odhadem 50 tisíc majitelů dronů a modelů letadel.

Pokud jsou modeláři členy klubů nebo sdružení leteckých modelářů, může je zaregistrovat klub. Registrace již běží od prosince, a ještě se musí přihlásit 22 tisíc uživatelů. Evidence probíhá on-line, bez nutnosti dostavit se osobně na zmíněný úřad, a je zdarma.

Studijní materiál je na internetu

Pro drony se zavádějí tři kategorie s odlišnými regulačními požadavky. Ta nejnižší, tzv. otevřená, je hlavní kategorie. U vyšších kategorií potřebujete navíc ještě povolení úřadů. Střední, tzv. specifická kategorie umožní provoz těm, kdo potřebují překročit některý z limitů otevřené kategorie. Nejpřísněji regulovaná, tzv.certifikovaná kategorie je zamýšlena spíše pro sofistikovanější provoz v budoucnu.

Pro úspěšné zaregistrování je nutné složit online test. Připravit se na něj je možné na stránkách Úřadu pro civilní letectví na adrese https://www.caa.cz/provoz/bezpilotni-letadla/. Test se skládá ze 40 otázek, z nichž 30, tedy 75 procent, je třeba zodpovědět správně.

Na jeho vyplnění je času dost – 60 minut – a nikdo vás nekontroluje, neboť není nutné mít zapnutou kameru. U každé otázky se vybírá jedna správná odpověď ze čtyř nabízených možností.

Po úspěšném složení zkoušky získá dotyčný doklad o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. Testy mohou skládat všichni lidé starší 16 let. Registraci pro osoby mladší 18 let provede zákonný zástupce.

Povinnost registrovat se plyne z nových evropských pravidel pro provoz dronů. Původně měla vstoupit v platnost již minulé léto, ale kvůli pandemii budou platit až od Nového roku.

Příklady otázek v testu 

Je povolen provoz v těsné blízkosti řízeného letiště?

Správná odpověď: Ne.

Jaká je povolena maximální výška od povrchu země?

Správná odpověď: 120 metrů

Která z následujících možností představuje nezapojenou osobu?

Správná odpověď: Turista sledující provoz.

Kdo je provozovatelem letadla?

Správná odpověď: Dálkově řídící pilot bezpilotního letadla.

Zdroj otázek: YouTube/DronPro

TADY může BÝT vaše REKLAMAVíce ke čtení najdete zde číst více→| PODPORUJEME LINUX Magazín !