Nevyžádané reklamy a aktualizace softwaru vládly internetovým hrozbám v Česku i v září

Nechtěné reklamy, které se snaží přimět uživatele, aby si stáhli infikované doplňky internetového prohlížeče, zůstaly v září nejčastější internetovou hrozbou

Čtěte více